portrety na zamĆ³wienie
advert 2
advert 3

portret to dobry...

polecane

 

"Naj­pi?kniej­sze co jest na ?wiecie, to po­god­ne oblicze."  A. Einstein

Prezent ze starej fotografii

Wielu z nas posiada stare czarno bia?e i sepiowane fotografie swoich rodziców, dziadków czy innych wa?nych dla nas osób. Fotografie te cz?sto skrywamy w przepastnych albumach, skrytkach z precjozami, szufladach, pude?kach chroni?c przed destrukcyjnym dla nich ?wiat?em oraz innymi uszkodzeniami - porwaniem oraz dzia?aniem wilgoci.

 

Dlaczego nie cieszy? si? tymi cude?kami ka?dego dnia? Dlaczego nie wykona? z nich swojego osobistego dzie?a sztuki, na które b?dziemy mogli si? patrze? kiedy tylko przyjdzie nam na to ochota? Zawiesi? na ?cianie, postawi? na komodzie. Istnieje mo?liwo?? wykonania takiego obrazu lub rysunku w zale?no?ci od potrzeby. Wzbogaci on wn?trza naszego domu o elegancki element w stylu retro. Technika wykonania pracy zale?na jest od kolorystyki zdj?cia. Obrazy i portrety ze starych zdj?? przez szlachetne ?ród?o maj? niesamowity klimat i nastrój.

 

ciekawostki ?lubne

  • linki

...bo mi?o jest lubie? i by? lubianym

ankieta

Jakie portrety lubisz?