portrety na zamĆ³wienie
advert 2
advert 3

portret to dobry...

polecane

 

"Naj­pi?kniej­sze co jest na ?wiecie, to po­god­ne oblicze."  A. Einstein

Prezent na rocznic? ?lubu


Rocznica ?lubu to niezwykle wa?ne wydarzenie. W szczególno?ci, gdy rocznic? ?lubu ?wi?tuj? nasi najbli?si - rodzice, dziadkowie czy rodze?stwo. Chc?c pi?knie uczci? ten szczególny dzie? oraz uroczysto?ci z nim zwi?zane podarujmy obraz portretowy.


Osobi?cie podarowa?am Rodzicom na ich per?ow? rocznic?, portret wykonany ze zdj?cia ?lubnego. Narysowa?am go w technice pastelu suchego w ciep?ej tonacji. Rodzice s? z niego niezwykle zadowoleni i chwal? si? nim przy ka?dej okazji. Gdy wr?czy?am im portret, mama sta?a zapatrzona, a tata badawczo studiuj?c swoj? podobizn? zapyta? -" Kim jest ten przystojniak?" udaj?c, ?e sprawa go nie dotyczy. Wszyscy za?miali?my si?.

 

Po kilku dniach powiesili?my portret w sypialni Rodziców gdzie, wisi do dzisiaj. Od czasu, gdy wybrali?my miejsce na obraz, Rodzice zd??yli wprowadzi? w tym pokoju kilka zmian, z przemeblowaniem w??cznie. Natomiast ich portret dalej tam wisi. Jak przypuszczam nie zanosi si?, aby mia?o si? to zmieni?. To by? bardzo trafiony pomys?. Bardzo si? ciesz?, ?e wykona?am ten obraz.

 

Portrety, takie jak ten, na rocznic? ?lubu ?adnie eksponuj? si? w technikach mieszanych tj. o?ówek, w?giel czy sepia i bia?a kreda oraz w kolorze such? pastel?. Podobnie jak w przypadku portretów na prezent ?lubny format proponowany to 30x40 cm i 40x50 cm czy 50x70 cm.

 

ciekawostki ?lubne

  • linki

...bo mi?o jest lubie? i by? lubianym

ankieta

Jakie portrety lubisz?