portrety na zamĆ³wienie
advert 2
advert 3

portret to dobry...

polecane

 

"Naj­pi?kniej­sze co jest na ?wiecie, to po­god­ne oblicze."  A. Einstein

Prezent dla bliskich za granic?

 

Masz bliskich mieszkaj?cych na sta?e lub tymczasowo za granicami Polski, którym chcesz zrobi? super zaskakuj?cy prezent?
Pracujesz w Anglii, Francji, Niemczech czy innym kraju Unii Europejskiej i chcia?by? mie? portret swoich rodziców, dzieci, ukochanego/nej, rodziny wykonany w Polsce? W Gda?sku, ponad 1000 letnim mie?cie z tradycjami, w kolebce Solidarno?ci- miejscu narodzin wolnej Europy.

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Twoje pragnienie spe?ni?o si?. Z wielk? przyjemno?ci? wykonam Twój wymarzony rysunek lub obraz zgodnie z przyj?tymi przez studio sztuki Art-Deluxe standardami jako?ci i charakterystyczn? staranno?ci?.

Co wa?ne, ceny portretów oraz obrazów dla odbiorców zagranicznych i krajowych s? takie same. ?atwo znajdziesz je w cenniku na stronie. Nie musisz obawia? si?, cen z sufitu" tylko dlatego, ?e przesy?ka zostanie nadana za granic? kraju. Oczywi?cie ró?nica w cenie ostatecznej portretu b?dzie. Na t? ró?nic? maj? wp?yw koszty zwi?zane z op?at? za przesy?k? poczt? polsk? lub kurierem.

 

Dla ka?dej z powy?szych opcji wysy?ki istnieje odr?bny cennik przewo?nika.
Informacje odno?nie kosztów przesy?ki sprawdzane s? na bie??co i podawane do wiadomo?ci klientów przed przyj?ciem zlecenia.

 

ciekawostki ?lubne

  • linki

...bo mi?o jest lubie? i by? lubianym

ankieta

Jakie portrety lubisz?